Udvikling af en Ladeassistent til plejesektoren

Dansk Plejeteknik har siden 2020 arbejdet på at udvikle en Ladeassistent til brug i plejebranchen. Ladeassistenten er en anordning, som tillader at oplade op til ti batterier til loftlifte på én gang. Ladeassistenten bliver placeret centralt hos den hjælpemiddelansvarlige og ved indkøb af batteripakker sluttes de direkte i ladeassistenten og sikrer, at batterier altid er funktionsdygtige, når de skal installeres i hjælpemidlerne. Ladeassistenten vil fungere på forskellige batterityper og kan håndtere institutioners, hospitalers og plejecentres storkøb af batterier og sikre, at batterierne ikke opbevares på lagrene uden ladning.

Kontakt produktspecialist Lennert Thomsen tlf.: 2060 0106 for at høre mere om Ladeassistenten og bestille et eksemplar til dit lager. 

Projektet er støttet af Den Lokale Aktions Gruppe (LAG), som er en del af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. 

Ladeassistent