COVID-19: Serviceteknikere er klar til at rykke ud

I Dansk Plejeteknik følger vi Sundhedsstyrelsens og Regeringens anbefalinger for at inddæmme smitten af COVID-19. Vi er beredte med det nødvendige beskyttelsesudstyr, når vi kommer hos ældre, svagelige og syge borgere. Det er som altid muligt at rekvirere en tekniker og bestille reparation af hjælpemidler. Vores serviceteknikere står på standby og er klar til at rykke ud, når der opstår situationer på de danske hospitaler, plejehjem og institutioner, som kræver vores ekspertise. Vi er i en branche, hvor vi skal være ekstra opmærksomme på smitterisikoen, og Dansk Plejetekniks serviceteknikere er alle i besiddelse af beskyttelsesdragt, handsker samt mundmaske, som de bærer, når de udfører arbejde, hvor smitterisikoen er høj. Har du behov for en reparation, ring til os på 5885 3440. 3440.