KONTAKT OS +45 5885 3440 eller skriv til os

Garantibestemmelser

Omfattet af garantien
Der ydes en garanti på 1 år på nye og renoverede reservedele. Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet.
Dansk Plejeteknik er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl.
Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.
Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 6 måneders reklamationsret – dog minimum 12 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.
 

Ej omfattet af garantien
Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer og værktøj anvendt ved montage.
Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkerte smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.
 

Garantiperiode
Garantien gælder i 1 år fra Dansk Plejetekniks fakturadato.
 

Betingelser
En forudsætning for garantidækning er, at hjælpemidlet er vedligeholdt som anvist i servicemanualen eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller være overholdt.
 

Dokumentation
Sammen med indsendelse af den fejlbehæftede reservedel skal samtlige fakturaer i sagen medsendes.

 

Sagsbehandling
Garantisagen skal sendes til Dansk Plejeteknik A/S, Tingvej 4, DK-4270 Høng eller til support@danskplejeteknik.dk
Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.
Dansk Plejetekniks almindelige betingelser for reklamationsret/mangler er ligeledes gældende i garantisager.

Har du spørgsmål, så sidder vi klar til at hjælpe dig.
Vi glæder os til at tale med dig!

Ring til os: +45 5885 3440