Hvad tilbyder vi?

Teknisk service

Dansk Plejeteknik A/S udfører hel- og halvårlige sikkerheds-/serviceeftersyn på personlifte, plejesenge og badebrikse, uanset fabrikat.

Vi udfører også almindelig akut reparation og vedligeholdelse af personlifte, plejesenge og badebrikse enten direkte hos kunden eller på eget værksted.

For at imødekomme kundernes behov inden for dette område har vi et loyalt og velfungerende samarbejde med de forskellige hjælpemiddelproducenter omkring servicering af deres produkter, og vore erfarne medarbejdere er samtidig behjælpelige med teknisk support over telefonen.

Reservedele

Dansk Plejeteknik A/S sælger reserve- og tilbehørsdele til hjælpemidler, og vi udfører opretning, fejlfinding samt elektronisk og mekanisk reparation af kundernes reserve- og tilbehørsdele på værkstedet i Høng. Vi har gennem den senere tid øget bemandingen i vores værksted, ligesom vi har forbedret vores komponentlager og opbygget nyt testudstyr.

For en glidende reparationsproces af Deres dele anbefaler vi vores “Blå-Kasse”-System.

Hjælpemidler

Dansk Plejeteknik A/S forhandler krykstokke og toiletforhøjere.

Er der behov for at leje et hjælpemiddel i en kortere eller længere periode, er dette også en mulighed.