Siden november 2014 holder vi på utallige opfordringer løbende endagskurser for medarbejderne på hjælpemiddeldepoter og plejehjem. Kontakt os, hvis du har gerne vil møde kollegaer fra lignende institutioner og have nogle gode “fif” til dit daglige arbejde.